Zákaznícky portál  WebMail

Nastavenia pre zákazníka

wrench-icon

IP adresy DNS serverov.
10.10.200.2
10.10.200.6
POP3 Server pre príjem pošty.
mail.satlan.sk    Port:  110
SMTP Server pre odosielanie pošty.
mail.satlan.sk    Port:  25
IMAP Server pre IMAP.
mail.satlan.sk    Port:  143
Webmail server.
http://mail.satlan.sk